Üyelik Formu


TRSM'De Beraberiz Üyelik Şartları

Abdi İbrahim Otsuka İlaç San. ve Tic. A.Ş.'ye ("AIO") ve AIO'nun iştiraklerine kendi rızamla verdiğim kişisel veri ve bilgilerimin "AIO" tarafından, Türkiye'deki ilgili yasal mevzuata uygun olarak, elektronik ortamda tutulmasına, işlenmesine, kullanılmasına, AIO'nun gizlilik sözleşmesi imzaladığı Üçüncü kişilerle paylaşılmasına, söz konusu bilgilerin bu kişilerce işlenmesine ve AIO ve/veya burada bahsi geçen Üçüncü kişilerin telefonla veya e-mail yoluyla tarafımla iletişime geçmelerine muvafakat ettiğimi beyan ediyorum.

Bu onay ve rıza beyanını herhangi bir zamanda iptal etme ve geri alma hakkına ve bana ait kişisel veri ve bilgilerin silinmesini herhangi bir zamanda talep etme hakkına sahip olduğumu biliyorum.

TRSM’de Beraberiz websitesi sadece Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ekibinin üye olabildiği bir portaldır. TRSM’de çalıştığımı beyan ederim.